Szechuan Plum Shiso Sour

Created by Steve Guillen

Reyka Vodka, Baijiu, Szechuan , Plum, Shiso, Yuzu soda. Shiso Fetch.